Vlinvesta Sustainability Report 2022

Insights Vlinvesta 004

Met trots presenteert Vlinvesta haar duurzaamheidsverslag voor 2022. Duurzaamheid maakt deel uit van elk aspect van hun ondernemerschap, wat resulteert in een tastbare bijdrage aan alle 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ze ondersteunen deze duurzaamheidsagenda van harte en gebruiken deze als kompas voor hun duurzaamheidsstrategie.

In 2022 namen ze deel aan het VOKA Sustainability Charter en in juni werden ze erkend als VCDO Laureaat 2023 door Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Het rapport kan worden gedownload hier.

Vlinvesta, onbeperkt ondernemerschap

Het bedrijfsleven richt zich steeds meer op duurzaamheid. Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van de impact van hun bedrijfsactiviteiten op zowel het milieu als de maatschappij. Ze streven ernaar om hun producten en diensten op een duurzame manier te produceren en te leveren, door te investeren in groene technologieën en verschillende innovaties. Ethische en sociale aspecten van ondernemerschap komen ook aan bod in hun duurzaamheidsbeleid, zoals arbeidsomstandigheden, betrokkenheid, transparantie en mensenrechten.

Elke ondernemer kan zich afvragen: "Wat kan ik als ondernemer bijdragen aan een duurzamere wereld?". Om een duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen dat is afgestemd op de bedrijfswaarden, definieert een bedrijf zijn kernwaarden en bekijkt het hoe deze waarden kunnen worden geïntegreerd in alle aspecten van de bedrijfsvoering, waaronder productieprocessen, distributie, marketing, communicatie, enzovoort. Een duurzaamheidsbeleid is niet alleen gericht op het minimaliseren van de negatieve impact, maar ook op het creëren van een positieve impact op het milieu en de maatschappij.

Dynamisch. Duurzaam. Gepassioneerd.

Het verhaal van Vlinvesta begon in 2003 met de oprichting van Van Loo Projects door Johan Van Loo, Chris Heylen en Jef Van Loo. De basis voor verdere expansie werd gelegd tot 2010, met een versnelling vanaf 2017 door overnames en participaties.


Vision

Vlinvesta is een dynamisch ondernemend bedrijf dat actief bijdraagt aan nieuwe bedrijven en kansen. Ze zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen en willen investeren in ondernemers en bedrijven die zich inzetten voor duurzame groei, zowel economisch als menselijk. Hun brede expertise en kruisbestuiving tussen en binnen bedrijven zorgen voor een frisse kijk en tal van innovatieve mogelijkheden.


Ze delen hun activiteiten in vier clusters in: bouw, productie, vastgoed en vrije tijd. Door duurzaamheid in hun kernwaarden op te nemen, integreren ze het in alle aspecten van hun ondernemerschap en dragen ze actief bij aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vlinvesta staat volledig achter deze duurzaamheidsagenda en gebruikt deze als kompas voor hun duurzaamheidsstrategie.

In 2022 zetten ze de eerste stappen door deel te nemen aan het VOKA Duurzaamheidscharter. Hiervoor hebben ze een duurzaamheidsteam gevormd en 19 actiepunten gedefinieerd, ontwikkeld en goedgekeurd. De actiepunten zijn als volgt

SDG 16: PEACE, JUSTICE, AND STRONG INSTITUTIONS

 • Vlinvesta: Oprichting van een duurzaamheidsteam, een duurzaamheidsvisie en een duurzaamheidsstrategie.
 • DuraConnect: Informatiebijeenkomsten en trainingen voor technici op de locatie.

SDG 12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

 • Rumst Recycling: Onderzoek en start van de productie van cementvrij beton op de site.
 • Rumst Recycling: Levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren op de producten van de betoncentrale.
 • Rumst Recycling: Bouw en inbedrijfstelling van een fysisch-chemische wasinstallatie.

SDG 17: PARTNERSHIPS TO ACHIEVE GOALS

 • Rumst Recycling: Actief partnerschap in 'Groen Beton Vert vzw.

SDG 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

 • Vlinvesta, DuraConnect: Onderzoek naar de energiebehoeften op La Corbeille en de installatie van extra zonnepanelen.
 • Vlinvesta: Onderzoek naar groepsaankopen van energie en water bij La Corbeille.
 • DuraConnect, Rumst Recycling: Studie en analyse van zonnepanelen bij Rumst Recycling en de aankoop van batterijen om piekspanningen op te vangen.
 • Tervia's, DuraConnect: Onderzoek naar hun eigen Energy Service Company (ESCO).

SDG 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

 • Vlinvesta: Ontwikkel een structureel beleid voor maatschappelijke betrokkenheid met betrekking tot goede doelen en sociale projecten.
 • Rumst Recycling: Impactanalyse met betrekking tot de leefomgeving.
 • DuraConnect: Rechtstreeks transport van materialen door leveranciers naar bouwplaatsen.
 • Tervia's: Introductie van BREEAM voor een gebouw met meerdere huurders.

SDG 8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

 • Vlinvesta: Ontwikkeling van een structureel HR-beleid.

SDG 13: CLIMATE ACTION

 • Rumst Recycling: Opwaardering van de kade langs de Rupel om vervoer over water te bevorderen, CO2-uitstoot te verminderen en het dorpscentrum te ontlasten.
 • Tervia's: Ontwikkeling van koolstofarme bouwprojecten via geothermische energie en/of warmtepompen.

SDG 9: INDUSTRY, INNOVATION, AND INFRASTRUCTURE

 • DuraConnect: Implementation of a new ERP package to reduce administrative processes.
 • Tervia's, Rumst Recycling: R&D project on 3D printing of cement-free concrete in collaboration with Peri 3D Construction Printing.

Overheden, bedrijven en particulieren worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om klimaatverandering aan te pakken en het milieu te beschermen. Er komen steeds meer initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, over te stappen op hernieuwbare energiebronnen en afval en vervuiling te minimaliseren.

Verder zal de groeiende belangstelling voor een circulaire economie, waarin materialen en producten zoveel mogelijk worden hergebruikt en afval wordt geminimaliseerd, naar verwachting aanhouden. Bedrijven zullen ook meer aandacht besteden aan sociale duurzaamheid, waaronder eerlijke arbeidsomstandigheden en het terugdringen van ongelijkheid.

Vlinvesta's focus voor 2023

 • Gezondheid en welzijn van werknemers door het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, het ontwikkelen van een gezondheidsplan en het omarmen van culturele verschillen binnen de groep.
 • Betaalbare en duurzame energie door het verder onderzoeken en implementeren van het delen van energie tussen verschillende locaties en het installeren van extra zonnepanelen.
 • Duurzame innovatie door het creëren van een standaard draaiboek voor nieuwe projecten, het integreren van Building Information Modeling (BIM) en ERP-pakketten en het maximaliseren van het gebruik van prefabricage.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Drag
0%